دوشنبه ١٣٩٧/٩/٢٦    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه احیا
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/08/26
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

به نام خدا

به منظور ارتقائ دانش احیائ قلبی ریوی اینترنهای طب اورژانس هر ماه کارگاهی به همین منظور درمرکزمهارتهای بالینی توسط
اتندینگ محترم گروه طب اورژانس برگزار می گردد.این کارگاه در آبان ماه توسط آقای دکتر میرافضل باحضور10اینترن برگزارگردید